Поиск

Производители автомобилей Японии

Автомобильные бренды и производители автомобилей Японии. Какие марки автомобилей выпускают в Японии?

ЯпонияФлаг Японии

Производители:

Ales (Otomo)

Asahi (1937-1939)

Autobacs (ASL)

Auto Sandal (1954)

Art and Tech

BS Motor

Chiyoda (Isuzu) (1932-1935)

Cony (1961-1966)

Daihatsu (1954–настоящее время)

DAT

Dome (1975–настоящее время)

Fuji (1957-1958)

Cabin

Fuso

Gorham (1920-1922)

Hino (1953-1967)

Honda (1946-настоящее время)

Acura (1986–настоящее время)

Honda Verno (дилерская сеть)

Honda Clio (дилерская сеть)

Hope

Humbee (1947-1962)

Idemitsu

Isaka

Ishikawajima

karthick

Isuzu (1953–настоящее время)

Jiotto (1989-1992)

Kunisue

Kurugane (1935-1962)

Lila (1923-1927)

Mazda (1960–настоящее время)

Autorama (дилерская сеть)

Autozam

Efini

Eunos

Xedos

Meihatsu

Meiwa (1952-1956)

Mikasa (1957-1961)

Mitaka

Mitsui

Mitsubishi (1917-1921; 1959–настоящее время)

Mitsuoka (1981–настоящее время)

Mizuno-shiki

Nikken

Nippon

Nissan (Datsun) (1933-настоящее время)

Infiniti (1989–настоящее время)

Nissan Blue Stage (дилерская сеть)

Nissan Cherry (дилерская сеть, 1970-2009)

Nissan Motor (дилерская сеть, 1968-2009)

Nissan Prince (дилерская сеть, 968-2009)

Nissan Red Stage (дилерская сеть)

Nissan Sunny/Satio (дилерская сеть, 1966-2009)

NJ (1952-1956)

Ohmiya

Ohta (1922; 1934-1957)

Otomo (1924-1927)

Prince (1955-1967)

Publica

Rintaku

Sanko

Showa Corporation

Subaru (1958–настоящее время)

Sumida (1933-1937)

Suminoe (1954-1955)

Suzuki (1956–настоящее время)

Suzulight

Tachikawa

Takeoka (1990–настоящее время)

Takuri (1907-1909)

Tama (1947-1951)

TGE

Tommy Kaira (1996-1999)

Toyota (1937-настоящее время)

Lexus (1989–настоящее время)

Netz Toyota (дилерская сеть, 1998–настоящее время)

Scion (2003–настоящее время)

Toyopet (дилерская сеть)

Toyota Auto (дилерская сеть, 1967-1998)

Toyota Corolla (дилерская сеть, 1969–настоящее время)

Toyota Publica (дилерская сеть, 1961-1969)

Toyota Vista (дилерская сеть, 1980-2004)

Toyota WiLL (2000-2005)

Tsubakimoto Chain (1958–настоящее время)

Tsukuba (1935-1937)

UD Trucks

Vemac

Yamaha (1992-1993)

Yamata (1916)

Yanase (1964-1965)

Yoshida-shiki

Y&T (1994-1996)